Looking for NGUYEN THI KIM from Vung Tau. Lost since 1975.

 

Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu: Tôi là mộtThày Dòng Truyền Giáo Bác Ái được thành lập bởi Mẹ Thánh Teresa ở Calcutta. Hiệntại, tôi đang sống ở Calcutta, và Bề Trên Tổng Quyền đã yêu cầu tôi nghiên cứuvề cuộc đời của người đồng sáng lập Dòng chúng tôi. Cùng với Mẹ Teresa, có mộtlinh mục Dòng Tên Cha Ian Travers Ball, người đã tham gia và thành lập Chinhánh Sư Huynh (Brothers). Ngài lấy tên là Thày An-rê (Andrew).

Từ tháng 2 năm 1973 đến tháng 8 năm 1975, ThàyAn-rê sống ở Việt Nam, bắt đầu xây dựng ba cộng đoàn nhà Dòng, nhưng cuối cùng nhàDòng phải rời khỏi Việt Nam trong hiện tình đất nước thời đó. Khi Thày đến SàiGòn, Thày đã mua một căn nhà ở 102/33 Công Quỳnh và sau đó ở Phú Lâm bên cạnh mộttrạm xe buýt (đi về miền đồng bằng miền Nam). Hoạt động tông đồ của các Thày làmở những ngôi nhà này như một nơi trú ẩn cho phụ nữ, những góa phụ và con cái họ.v.v… Ngay từ đầu, một phụ nữ có ba đứa con vào ở và sau đó bà nhận nuôi nhữngem bé đã mất mẹ (trẻ em mồ côi). Từ đó bà đã giúp các Thày và Thày An-rê tổ chứcnhà mồ côi và phiên dịch cho các Thày. Tôi đang tìm bà ấy.

Tên bà ấy là NGUYỄN THẾ KIM. Bà có ba đứacon, một chị gái, một anh trai và 3 em bé mồ côi. Vào ngày 24 tháng 4 năm 1975,bà rời Sài Gòn và trở về nhà cha mẹ ở VŨNG TÀU. Lúc đó bà ấy khoảng 29 tuổi. Nếubà ấy còn sống đến giờ có thể từ 70 đến 75 tuổi.

Đây là bức ảnh của bà ấy vào thời điểm năm1975.

Tôi rất biết ơn đến các bạn khi các bạn chiasẻ email này cho bất cứ ai mà bạn nghĩ có thể đang sống tại thời điểm đó. Ngoàira, bạn có thể cho địa chỉ email cduca65@gmail.com của tôi và số whatsapp của tôi +91 62 9119 2559 để có thể liên lạctrực tiếp tới tôi.

Xin chân thành cám ơn

(Heartfelt Thank you) 

Brother Carmel Duca

 

Let me introduce myself. I am a Missionaries of CharityBrother—the religious congregation which was founded by Mother Teresa inCalcutta. I am living in Calcutta at the moment and the General Superior askedme to research the life of our co-founder. Together with Mother Teresa, therewas a Jesuit priest Fr. Ian Travers Ball who joined and founded the Brothers.He took the name of Brother Andrew.

Between February 1973 and August 1975 he was living in Vietnam.   In fact he started three communities there but then eventually the Brothers had to leave the country.When they were in what was called Saigon, they had bought a house in 102/33Cong Quynh and later in Phu Lam next to a bus station (going to the delta).Their apostolate was open these houses as a shelter for women, widows with children etc… Since the beginning, one lady who had three children and then adopted others who had lost their mother was helping the Brothers and BrotherAndrew in organizing and translating. I am trying to locate this woman. Her name is NGUYEN THI KIM. She had three children, a sister, a brother and 3 orphan babies and on April 24, 1975 she left Saigon and moved to her father’s home in VUNG TAO. At that time she was about 29 years old. So if she is still alive she might be between 70 and 75years old.

This is her photo at that time in 1975.

 

Nguyen Thi Kim

Brother Andrew

I would appreciate if you could share this email to anyonewhom you think could have been living at that time. Also you can share my emailand my whatsapp number +91 62 9119 2559

Thank you a lot

Brother Carmel