Others in *HCMC

0338526733

919/3G An Phú Đông 3, An Phú Đông, Quận 12

Công ty TNHH Buddhist Art chuyên tạo mẫu tượng Phật, Phù Điêu Phật, Tượng Hòa Thượng theo yêu cầu như: tượng phật thích ca, tượng phật bà Quan Âm, tượng địa tạng, tượng Phật di lặc, tượng phật a di đà… Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn, thiết kế, thi… Read more…

Posted In  Others